मासिक पर्व व्रत एवं त्यौहार

2024 June Month Vrat Parv Special Issue: जून माह व्रत पर्व विशेषाङ्क

2024 June Month Vrat Parv Special Issue: जून माह व्रत पर्व विशेषाङ्क

‘ॐ मंगलम भगवान विष्णुः, मंगलम गरुणध्वजः। मंगलम पुण्डरी काक्षः, मंगलाय

2024 May Month Vrat Parv Special Issue: मई माह व्रत पर्व विशेषाङ्क

2024 May Month Vrat Parv Special Issue: मई माह व्रत पर्व विशेषाङ्क

‘ॐ महालक्ष्म्यै च विद्महे.! विष्णु पत्न्यै च धीमहि.! तन्नौ लक्ष्मी

2024 April Month Vrat Parv Special Issue: अप्रैल माह व्रत पर्व विशेषाङ्क

2024 April Month Vrat Parv Special Issue: अप्रैल माह व्रत पर्व विशेषाङ्क

देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता । नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो

2024 March Month Vrat Parv Special Issue: मार्च माह व्रत पर्व विशेषाङ्क

2024 March Month Vrat Parv Special Issue: मार्च माह व्रत पर्व विशेषाङ्क

‘ॐ नमो भगवते दक्षिणामूर्त्तये मह्यं मेधा प्रयच्छ स्वाहा.II ॐ नमः

2024 February Month Vrat Parv Special Issue: फरवरी माह व्रत पर्व विशेषाङ्क

2024 February Month Vrat Parv Special Issue: फरवरी माह व्रत पर्व विशेषाङ्क

‘ॐ वागदैव्यै च विद्महे.! कामराजाय धीमहि.! तन्नो देवी प्रचोदयात्‌.II नमो

2024 January Month Vrat Parv Special Issue: जनवरी माह व्रत पर्व विशेषाङ्क

2024 January Month Vrat Parv Special Issue: जनवरी माह व्रत पर्व विशेषाङ्क

II.लब्ध्वा शुभं नववर्षेऽस्मिन् कुर्यात्सर्वस्य मंगलम्.॥ जैसे सूर्य प्रकाश देता है,